Šest pravidel

Prvním a nejdůležitějším z nich je „nebát se“

Téměř na jakýkoliv zajímavý nápad (ať už podnikatelský, obecní nebo dobročinný) je možné získat dotaci. Nemusí to být dotace ve výši sta procent nákladů na projekt, ale když potřebujete novou výrobní linku nebo rekonstrukci nemovitosti, ani 50% příspěvek rozhodně není k zahození.

Druhým pravidlem je nutnost ptát se

Když se kompetentních úředníků nebo specializovaných konzultantů nezeptáte, na co je peníze možné získat, pravděpodobně to sami ve složité změti nejrůznějších směrnic, vyhlášek, operačních programů a příruček pro žadatele a příjemce nezjistíte.

Třetím pravidlem a jednoznačnou nutností je dobře připravený projekt

Často přitom nejde ani tak o správné fráze v eurospeaku, jako o skutečně promyšlený záměr, který opravdu k něčemu bude. Během posledních let se už většina hodnotitelů naučila číst mezi řádky a hledat skutečný význam projektu, takže obecné fráze o podpoře evropské integrace už zpravidla projektům nepomohou.

Čtvrtým základním pravidlem je, stejně jako v obchodě, nebýt lakomý

Zbytečně nadsazené náklady a přemrštěné mzdy povedou v důsledku k tomu, že bude zamítnut celý projekt nebo že bude projekt zkrácen natolik, že téměř nebude realizovatelný.

Pátým a klíčovým pravidlem je „nevzdávat to“

Podávání projektů je jako hra, ve které někdy vyhrajete a někdy prohrajete. Pokud je projekt nepodpořen, po přepracování dle doporučení hodnotitelů a výběrových komisí bude mít o to větší šanci na úspěch. Také příprava projektových záměrů bývá náročná a může se stát, že pro konkrétní nápad v konkrétní chvíli nenajdete vhodný dotační titul. Už za měsíc ale může být všechno jinak, protože pravidla se velmi dynamicky mění a nakonec si na prostředky z fondů EU může „sáhnout“ opravdu každý.

Šestým, neméně důležitým pravidlem, je být připraven na neskutečně přebujelou administrativu, která s realizací projektů souvisí.

Zpracovat a podat projekt je sice náročné, ale proti administraci dotačně podpořeného projektu, je to procházka růžovým sadem. Při přípravě projektu je tedy potřeba počítat s odměnou pro manažera projektu. Často bývá také potřeba umět zajistit vlastní předfinancování celé akce, protože z pravidla je dotace proplácena až po zdokladování již vynaložených výdajů. S tím vším vám rádi pomůžeme.

Menu