Our Blog

Nová zelená úsporám pomůže oživit ekonomiku po koronavirové krizi

Uncategorized
0
Dalším programem, který pomůže zmírnit dopady koronavirové krize na českou ekonomiku, je Nová zelená úsporám. Program MŽP a SFŽP ČR zaměřený na energeticky úsporné renovace, stavby domů a zdroje energie jede na plné obrátky a domácnostem může ušetřit i stovky tisíc korun. Za první tři měsíce letošního roku hlásí třetinový…

Zajímají Vás novinky v OP PIK? Přinášíme Vám aktuality z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které by Vám rozhodně neměly uniknout

API
0
Základní informace o Výzvě XII COVID-19 naleznete přehledně graficky zpracované rovněž v našem informačním letáku zde. Výzva III – aktivity DTM krajů – programu podpory Vysokorychlostní internet Ve čtvrtek 16. dubna 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu OP PIK programu podpory Vysokorychlostní internet, jejíž alokace je stanovena ve…

MAS Naděje o.p.s. vyhlásila výzvy zaměřené na podporu sociálních služeb, komunitních center a sociálního podnikání

Uncategorized
0
Místní akční skupina Naděje o.p.s. vyhlásila výzvy v programovém rámci OPZ, zaměřené na podporu sociálních služeb, komunitních center a sociálního podnikání. Příjem žádostí o podporu do obou výzev probíhá od 26. 03 2018 do 04. 06. 2018 Jedná se o výzvy: Podpora sociálních služeb a komunitních center – I. Žádat mohou: nestátní neziskové organizace,…

MAS Naděje o.p.s. vyhlásila výzvu v rámci OPŽP zaměřenou na Výsadbu dřevin

Uncategorized
0
Místní akční skupina Naděje o.p.s., dne 23. 01. 2018 vyhlásila výzvu k podání žádostí o podporu v programovém rámci OPŽP, zaměřenou na podporu Výsadby dřevin na nelesní půdě. Cílem opatření je výsadba dřevin na nelesní půdě, např. budování alejí, stromořadí podél cest, a některých protierozních opatření, která navazují i na pozemkové úpravy na nelesní půdě. Bude podporována výsadba…

Energetické úspory v bytových domech II

Uncategorized
0
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 1. 7. 2016 výzvu č. 37 ,,Energetické úspory v bytových domech II“ k podávání žádostí o podporu z IROP se specifickým cílem 2.5 ,,Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“. Podpora je určena pro bytové domy (tj. dům se 4 a více byty, ve kterém…
Menu